Menu

Klingen

1917-11-13

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto fremsender en flaske litografisk tusch. Endvidere opdaterer han Uttenreitter om Klingens decemberhæfte 1917, der bl.a. får bidrag af Wanscher, Giersing og Sigurd Swane. Stof fra Kaare Klint er mere usikkert.

Transskription

Tirsdag

Kære Poul
Jeg sender nu af en lille Flaske med lith. Tusch. Det skal opvarmes (paa en Kakkelovn) inden Brugen og ligeledes senere genopvarmes hver Gang det er blevet for tyktflydende. Det kan tyndes op med Vand.
Jeg har faaet en lang Artikel (c. 3 Sider) af Wanscher: "Kunsten og Underbevidstheden". x) En lille flammende Artikel af Giersing og saa venter jeg at S. Swane vil skrive nogle Ord om Giersing. En Artikel af Kaare Klint om nogle Javanesiske Stenrelieffer (han har set dem paa Java og tegnet efter dem) gør jeg mig ikke videre Haab om. Han har har ikke svaret mig endnu , den Lort. Han vil
x) Vil tage 5 Sider

maaske gemme dem til det nye Arkitektblad som skal komme. Jeg har tænkt at bringe Karl Larsens Billede "En Trappegang" som Billede til W.' Art. Han omtaler dette Maleri. 3 Billeder af Giersing og et Litografi (Farve) 2 Billeder efter Javanesisk Skulptur og 1 Karl Larsen bliver saa vel Billedstoffet, desuden 2 nye Vignetter af dine. Jeg venter saa 2 Sider Poesi fra dig + Anmeldelse af Elskovskunst og Larsen Stevnsbog. Jeg kan jo ogsaa godt nøjes med et enkelt Digt paa 1 Side. Ellers Alt vel.

Mange Hilsner
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det udaterede brev har påskriften "Tirsdag". Det må være tidligere end brevet fra Salto til Uttenreitter 19. november 1917, da Kaare Klints artikel omtales som udsat, og på hvis bagside der er udkast til brev fra Uttenreitter til Salto om bogbind til Klingens første årgang, formentlig tegnet med tusch fremsendt af Salto i forbindelse med nærværende brev. Den anførte ”Tirsdag” er altså formentlig tirsdag 13. november 1917.

Det lykkedes at få det omtalte stof frem undtagen artiklen om reliefferne fra det buddhistiske kloster i Borobudur i Indonesien. En gengivelse blev bragt i januarhæftet 1918, men uden særskilt tekst. Da yderligere et relief blev bragt i I.årgang nr. 5, var det med tekst af Daniel Hvidt, ikke af Kaare Klint.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.