Menu

Klingen

1918-11-08

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Poul Uttenreitter takker for Sophus Claussens underfundige digt, som han har forsynet med en forklarende bemærkning efter Claussens brev. Korrektur skulle blive sendt til begge.

Transskription

Kerteminde
8. Nov. 18.

Kære Hr. Sophus Claussen.
Tak for Deres smukke og underfundige - sikkert udmærket karakteriserende - Hexameterbrev om Gottschalk.
Manuskriptet tilbagesender jeg Dem hermed, idet jeg har taget en Afskrift af Digtet og sendt denne til Trykning samt bedt om at der maatte blive sendt Korrektur baade til Dem og til mig.
Paa Grundlag af Deres Brev har jeg affattet en forklarende Bemærkning til Brevet, som jeg havde tænkt mig anbragt med petit under Titlen. (Bemærkningen er ordret efter Deres Brev) Er der noget i dette Arrangement, der ikke maatte passe Dem, beder jeg Dem rette.
Digtet kommer vistnok i næste Nr af Klingen, der udkommer d 21. d. M.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Poul Uttenreitter

Omtalte steder i Klingen

II, 2, s. 7

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Kerteminde

Klingens brevpapir

København
Albert Gottschalk

Det Kongelige Bibliotek, breve til Sophus Claussen NKS 4978, kvart