Menu

Klingen

1923-12-02

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto beder Uttenreitter supplere bogfortegnelsen til De 4's kommende udstillingskatalog. Bortset fra nogen sygdom hos børnene er alt vel i Sydfrankrig, hvor også Guðmundur Thorsteinsson opholder sig.

Transskription

Cagnes d. 2/12 1923

Kære Poul
Jeg sender dig hermed Manuskript til den Literaturfortegnelse vi plejer at trykke i vort Udstillingskatalog, men da du jo ikke sendte mig Indholdsfortegnelsen over Klingens grafiske Mappes 4de Aarg. vil jeg bede dig supplere Fortegnelsen dér, og ellers føje til hvad I muligvis har paa Stabelen eller kunde tænke jer at tilføje. Maaske skal du renskrive hele Fortegnelsen. Det er kedelig nok at du ikke har sendt den endelige Fortegnelse da jeg saa maaske ikke faar den med paa min næste Mappes Omslag
Ellers alt vel. Jeg er nu holdt op med Billederne der skal tørre. Vi har haft en Del Sygdom med Børnene og har det desværre endnu. Gudmund er hernede. Han kæver den noget voldsomt men er ellers jo sød og rar.-
Billedfor Bogfortegnelsen vil jeg bede dig sende til S. L. Møllers Bogtrykkeri Hestemøllestræde København (det er lige ved Skæringen med Farvergade).

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det nævnte udstillingskatalog er det til De 4's udstilling omkring årsskiftet 1923-1924.
Klingens grafiske Forenings fjerde mappe er Grønningen-mappen, omtalt i flere tidligere breve.

Cagnes sur Mer
Vanløse
Guðmundur Thorsteinsson

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4