Menu

Resultater: 13

1917-09-08

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Saltos sender Uttenreitter sine overvejelser om indholdet af Klingens første nummer, hvortil han netop har tegnet omsla…

1917-09-10

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto glæder sig over Uttenreitters arbejdsiver og kommenterer indholdet af tidsskriftets første hæfte, som er ved at v…

1917-09-14

Wilhelm Uhde

Poul Uttenreitter

Wilhelm Uhde giver tilladelse til, at Uttenreitter kan oversætte hans bog om Henri Rousseau, tilladelse skal dog også i…

1917-10-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto redegør for de sidste tilretninger af Klingens første hæfte, der er på trapperne, om subskriptionsindbydelsen, de…

1917-12-11

Wilhelm Uhde

Poul Uttenreitter

Wilhelm Uhde undskylder, at han først nu får takket for tilsendelsen af det sympatiske lille tidsskrift og fortæller, a…

1918-01-24

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Aksel Salto redegør for indholdet af Klingens februarhæfte 1918 og sender en opsang til Uttenreitter og en kraftig opfo…

1918-02-26

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto glæder sig over, at Sigurd Swane tog udsættelsen pænt, og over et digt fra Kai Hoffmann. Endvidere sender han opl…

1918-03-08

Axel Salto

Adam Fischer

Axel Salto takker for Adam Fischers artikel, der går godt sammen med nogle fotos af negerskulptur, og for Matisse-bille…

1918-05-06

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Krigsnummeret er endelig færdigt, og Salto tænker nu frem mod et tredobbelt sommer-hæfte, som han allerede har mange id…

1918-05-23

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kommenterer Uttenreitters forslag om en ny opdeling af de resterende hæfter i Klingens første årgang og fore…

1918-06-16

Mogens Lorentzen

Poul Uttenreitter

Mogens Lorentzen er gået i gang med at oversætte Uhdes bog om Henri Rousseau efter at have læst uddraget i Klingen, men…

1918-07-10

Wilhelm Uhde

Axel Salto

Wilhelm Uhde har glædet sig over oversættelsen fra Rousseau-bogen og ikke tidligere offentliggjorte reproduktioner i Kl…

1918-07-21

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for kort og opsummerer det sidste hæfte i Klingens I. årgang, som det tegner sig p.t. Han argumentere…