Menu

Klingen

1921, januar

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto fortæller om udstillingssuccesen, der har betydet, at De 4 er blevet foreslået optaget samlet både i Den frie Udstilling og Grønningen. Klingens bedrifter fremstår anseelige, et bedre salg kunne dog ønskes. Et kattuntrykkeri i Vejle har kontaktet Salto, og han planlægger at besøge Uttenreitter på vej derover.

Transskription

1

Kære Poul
Der har været saa meget at tage Vare paa i Anl. af Udstillingen at jeg i lang Tid ikke har faaet skrevet til dig. Uds., den store Begivenhed, er bleven en kunstnerisk Sukces. Vi faar alm. Anerkendelse fra alle Sider - i hvert Fald de Sider vi bryder os om Anerkendelse fra - og Besøget er trods det elendige Regnvejr godt men vilde være 3 Gange saa stort hvis vi ikke havde faaet al den Regn især paa vore Søndage.
Nu sætter vi vor Lid til den sidste Søndag, den kan maaske klare meget. Katalogen faar vi sikkert Overskud paa men desværre naar vi næppe

2
frem til at Uds. kan bære sig med Entréen. Salget har været smaat som vi kunde vente jeg har solgt for c. 800 Kr. Lundstrøm for en 1200 og Karl L. for 500 men disse Summer forøges forhaabentlig inden Enden. Blandt Kunstnerne vækker Uds. megen Opsigt omend nogle Undermaalere opholder sig over at vi tager Entré. Larsen Stevns tilbød at foreslaae os alle 4 til den Frie og Bøyesen os alle til Grønningen men begge de Tilbud har vi afslaaet. Hvorledes Pressen har stillet sig ved du sikkert.
Jeg er gennem Uds. kommen i

3
Forbindelse med et saakaldt Kattunstrykkeri i Vejle som vil have mig til at lave nogle Arbejder til dem. Da jeg sikkert tror det er noget for mig og at der ligger Penge at tjene der agter jeg at rejse et Par Dage til Vejle for at se paa Sagerne. Det vilde jeg saa kombinere med mit Ophold ovre hos dig maaske kunde jeg arbejde paa de Ting i Kjerteminde. Jeg maa blive her i Byen til Uds. slutter dels for Salgets Skyld for Transporten af mine Ting hjem og for Ordningen af mine Prioritetsforhold ved Huset som endnu ikke

4
er gaaet i Orden
Uds. ser smuk og anselig ud.
Klingeværelset ordnede vi efter den Plan vi havde aftalt. Foretagendet "Klingen" faar et imponerende Omfang, vi har vundet en absolut Sejr. En af de første der ydede os sin Anerkendelse var Wanscher. -
Jeg blev ringet op af Frk Melchior der var bekymret for sine H. C. Andersen cliché'er. Nyt Nordisk Forlag vidste ikke hvor de var henne. Hvis du ved det skulde du berolige hende angaaende deres Skæbne.
Mange Hilsner til jer begge
Din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev er skrevet under De 4's udstilling i januar 1921, i ugen forud for den sidste søndag i udstillingsperioden.

Den omtalte udstilling, er sammenslutningen De 4's første udstilling, der åbnede 1. januar 1921 i Den frie Udstillings bygning, og havde undertitlen: Klingens Udstilling. Den var blevet annonceret i Klingens sidste nummer, III, 10-12, som netop Klingens Udstilling. Samtlige Klingens publikationer og et udvalg af originalgrafik fra tidsskriftet var udstillet i et særligt rum.
Kattuntrykkeriet i Vejle omtales igen i et brev fra Salto til Uttenreitter 19.2.1921 og må være firmaet L.P. Hansen, der var blevet overtaget af Einar Hansen i 1918, en pioner inden for arbejdet med farvens teknik og historie, som samarbejdede med mange kunstnere. Firmaets succes med kattuntryk kom bl.a. til udtryk i en guldmedalje på Art Déco-udstillingen i Paris 1925. Einar Hansen havde gået på Kunstakademiet 1908-1914, stort set samtidig med Salto.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4