Menu

Klingen

1917-10-14

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto orienterer Uttenreitter om tidsskriftets andet nummer, der er ved at være på plads og bl.a. skal indeholde gengivelse af et nyt billede af Picasso og en tilhørende tekst af Salto. Endvidere kommenterer han bittert Carl V. Petersens manglende lyst til at bidrage til bladet.

Transskription

14/10 1917

Kære Poul
Her er mere Lyrik. Det maa du svare paa!
Næste Nr af Klingen bliver paa 16 Sider. Vi forøger Billedstoffet med et Billede af Scharff der lige har Udstilling og et Fotografi efter en ny Picasso, Tetzen Lund har købt (et af disse Violinbilleder). Jeg skal op og se det i morgen.
Jeg skriver en lille Artikel om Picasso til.
Carl V. Petersen har taget skarpt Afstand fra Foretagendet. Han har den Frækhed at sige, at han føler sig ikke stærkt fristet til Medarbejderskab ved at se det første Hefte og at han tror det i alle Henseender er en Dødssejler.
Det ligner ham ikke at stille sig saadan; det maa være sat i ham udefra. Han er ogsaa stødt over at jeg tilbød ham at være Bladets faste Anmelder paa en Omslagsside (dette var naturligvis ikke for at krænke ham, men kun fordi jeg i Følge Bladets Plan jo har tænkt at henlægge den Slags Stof til Omslagssiderne) Dette kan han ikke forstaa.

Jeg har tænkt i Nov. Nr. at reproducere Fotografierne paa glittet Papir og klæbe dem ind paa Siden; nu maa vi sætte al Kraft paa og lave et godt Blad. Skriver du nogle Anmeldelser (af Flamman) til November Heftet?

Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

William Scharffs maleri, Høns mellem ukrudt, var afbildet i I. årgang nr. 2, der ellers stod i Edvard Weies tegn.
Billedet af Picasso fra Tetzen-Lunds samling var ledsaget af Saltos artikel ”Pablo Picasso”, der byggede på et besøg hos kunstneren i 1916.
Ønsket om at få Carl V. Petersen som fast medarbejder var luftet i brev fra Salto til Uttenreitter 12.9.1917.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.