Menu

Klingen

1917-12-31

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto spørger, om Ernst Goldschmidt vil skrive en artikel om Albert Naur til Klingens februarhæfte. Den skal ledsage nogle gengivelser af Naurs værker.

Transskription

[tilføjet med blyant og anden skrift]:
Salto

31/12 1917

Hr. Ernst Goldschmidt
Kunde De tænke Dem, til Klingens Februarhefte, at skrive en lille Artikel om Naur som Ledsagelse til nogle Gengivelser efter hans Ting? Naur vil selv gerne have Dem til at skrive noget om ham. Artiklen behøver først at være mig i Hænde inden den 20 Januar.
I Haab om et gunstigt Svar er jeg Deres ærbødige

Axel Salto

[tilføjet med blyant med anden skrift]
1917 31/12

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der kom ingen artikel om Naur, men et farvelitografi og gengivelser af tre malerier.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

København
Albert Naur

Ernst Goldschmidts efterladte papirer, Det Kongelige Bibliotek Tilg. 620.