Menu

Klingen

1918-01-06

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender oversigt over stoffet til februarnummeret 1918. Han er ved at være træt af Ernst Goldschmidts manglende tilbagemeldinger og er skuffet over Arnold Bennetrs artikel. Han opfordrer til Uttenreitter til snart selv at skrive noget.

Transskription

6/1 1918

Kære Poul
Jeg er saa smaat begyndt med Forberedelserne til Februar Numret, som skal blive morsomt. I den Anledning har jeg skrevet til Buchholtz om et af de lovede Digte (maaske kommer der ogsaa noget fra Wildenvey) endvidere har vi et Farvelitografi fra Naur og nogle Gengivelser af ham; til disse har jeg bedt Goldschmidt skrive noget, men han har ikke svaret. Jeg er snart ked af den Fyr. Saa er der Kaare Klints Artikel om Javaskulpturer med Billeder; fra Februar Nr. kommer der jo Annoncer med, saa der bliver kun Tale om Tekst inde i Bladet. Jeg har jo liggende Art. af Bennet, som jeg forresten ikke synes at der er saa meget ved.
Skal du ikke snart trække blank selv?
Med venlig Hilsen
din hengivne
Axel Salto

[tegnet ornament til venstre for hilsen og underskrift]

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Johannes Buchholtz leverede et digt, ”Vejen til Helvede”, til februarhæftet 1918. Nummeret kom til stå i Albert Naurs tegn, dvs. de omtalte billeder blev bragt, men der kom ingen tekst om ham.
Den frit oversatte og lettere forkortede version af Arnold Bennetts artikel (uden overskrift) fra Flamman nov.-dec. 1917, blev først bragt i Klingens martshæfte 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.