Menu

Klingen

1918-09-11

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto fortæller om udformningen af den indbundne første årgang af tidsskriftet, om en strid med en boghandler, om restoplaget og bestillinger på Brorsonbogen. Endvidere om returnering af et digt af Louis Levy og Saltos ønske om, at Uttenreitter skal påtage sig mere skrivearbejde og være kontaktperson til norske kunstnere, som Salto ikke kender personligt, og hvis navne og adresser anføres.

Transskription

11/9 1918

Kære Poul
Jeg tror at du hellere skal sende de Breve af til Digterne før om en Uge kan der ikke foreligge nogle indbundne Aargange. Du kan jo skrive at du senere vil afsende Bogen naar den kommer fra Bogbinderen. Jeg vedlægger her et par Prøver paa Bogbindet. Jeg foretrak alligevel det sorte da der er saa stærke Farver indeni. Der kommer saa gul Shirtingsryg til. Det bliver meget pænt. Der er en Boghandler Baggesen som vilde have købt Restoplaget. Han blev vred da vi havde sat Bogen i Vejret og sagde det var ulovligt den Avance og at Thorup vilde tage sig af det hvis det kom ham for Øre. Det er da det rene Vaas, ikke?
I dette Øjeblik kom der 3 Bestillinger paa Brorsonbogen fra Sig. Swane, Aage Marcus og Georg Nyegaard. Der kommer efterhaanden nogle Stks: Faar du nogle?
Jeg blev i Dag ringet op af Louis Levy der var meget _ked over at Digtet var sendt tilbage. Det er jo ogsaa en kilden Sag Han troede at der var kommet personlige Momenter til Jeg vidste ikke hvad jeg skulde sige men lovede at sætte mig i Forb. med dig. Han er saa forfulgt sagde han og var vis paa, at der var sat ondt for ham. Kan du ikke skrive til ham, at det absolut ikke _er personlige Grunde. Det er en svær Situation. Jeg beroligede ham endel. Han sagde ogsaa at han nok havde Lyst at skrive noget om Kunst.
Jeg kan jo ogsaa skrive til ham hvis du helst er fri.
Jeg tror at jeg maa faa dig til at tage noget mere af det Skrivearbejde der skal laves nu. Kan du ikke ogsaa tage dig af de norske Kunstnere. Jeg hidsætter her deres Adresser. Bladet bliver nok c. 30 x 38 cm. stor. Billedernes Størrelse bliver saa c. 20 x 28 cm. Det er

altsaa Raderinger, Træsnit, Stregtegninger og Litografier der skal leveres. Litografier i to Farver, der maa saa følge en Akvarelskitse med det sorte Litografi. Jeg skal vistnok ogsaa illustrere endnu en Bog der skal komme til Efteraaret. Jeg har endnu ikke paataget mig det, men jeg kan daarligt sige nej til nogen Fortjeneste.
Her er Malerne
Maleren Thygesen Kunstnerforbundet
Tordenskjoldsgade Christiania
Henrik Sørensen Fiskebäckskil Bohuslän Sverig
Axel Revold c/o Vidleik Tundeland Valevaag Søndhordland, Norge
Jean Heiberg Wrensteds Hotel Lønstrup Norge

disse kender jeg ikke personlig saa dem kan du ligesaa godt tage dig af. Resten maa jeg selv skrive til. Vi kan daarlig sende dem alle en Aargang. Det er vel nok naar de faar nogle Hefter (af dem vi har overflødige af) og saa Løfte om næste Aargang gratis hvis de vil lave noget til os. Jeg skal sende dig Hefterne hvis du vil skrive til dem.
Skriv omgaaende herom

Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto.

Fakta

PDF
Brev
Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.