Menu

Klingen

1920-09-27

Afsender

Tom Kristensen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Tom Kristensen har fra både Salto og Bønnelycke modtaget samme besked, men desværre har han allerede sendt et stort digt til Bønnelycke. Hvis det bliver kasseret, er redaktionen velkommen til at vende tilbage. Tom Kristensen bærer ikke nag over den tidligere kassation af prosadigtene, som han godt forstår. Dog beder han om at få dem retur.

Transskription

27/9 20.

Kære Hr Axel Salto!
Jeg har faaet Deres Brev, som bekræftede, hvad Bønne allerede et Par [sic] tidligere havde skrevet til mig. Desværre afsendte jeg allerede i Fredags et større Brev + Digt (meget stort Digt) til Bønne i Neder Feldborg. Han vilde vist først se Digtet.
Hvis De og Bønne skulde kassere Digtet, må De gerne dunke på igen. Jeg bærer som De selv skriver ikke Nag, i hvert Fald ikke til "Klingen".
Hvis De har mine Prosadigte liggende, vilde jeg gerne, at De sendte mig dem igen; thi selv om jeg nu står skeptisk overfor Formen i dem, er der dog Experimenter, Idéer og halve Tanker,

som jeg måske senere kunde finde på at bygge om, sagtens i fast, bundet Form.
Prosadigte fører let til Johs. V. - og det er et forbandet farligt Sted at havne eller også til hysterisk sprængt Sjæleri, som er lige så forbandet; men der ligger i Slaggerne en hel Del, som jeg har Brug [sic] og gerne vilde have igen.
Det er den Opfattelse, jeg nu er kommet til, følgelig går jeg ikke rundt med sprængfarligt Had, fordi De og Klingens Redaktion er kommet til samme Resultat tidligere end jeg er.

Mange Hilsener
- og Tak for den djævelsk dejlige Dionysos-frise i sidste Klinge

Deres hengivne
Tom Kristensen.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Tom Kristensens eneste bidrag til Klingen, digtet Nyhavns-Odyssé, blev bragt i det sidste nummer, og det er formentlig det, han har sendt til Bønnelycke.
Kommentaren om Dionysos-frisen henviser til gengivelse i Klingens årgang III, nr. 9, ledsaget af en artikel af Salto, som denne havde sendt hjem under sin Italiens-rejse til Otto Gelsted, som skulle færdiggøre den if. udateret brev (sommeren 1920) fra Salto til Gelsted i Otto Gelsteds efterladte papirer, KB, Tilg. 513.

Valby
Frederiksberg

Det Kongelige Bibliotek, NKS 5181, kvart