Menu

Klingen

1918-12-05

Afsender

Knut Hamsun

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Trods god vilje kan Knut Hamsun ikke påtage sig at skrive til tidsskriftet, da han er syg og overbebyrdet og hverken kan overkomme at reagere på henvendelser eller tilsendte bøger.

Transskription

Knut Hamsun
Jeg vilde gjærne - vilde gjærne, men jeg er syk og kan intet gjøre. Kan ikke engang svare paa Henvendelser fra alle Kanter. Undskyld en Kamerat som er knækket sammen. Bare paa det to tre uker siden jeg kom hit til min Gaard paa Landet er der indløpet 77 Bind nye Bøker, og jeg kan ikke engang orke at takke for dem
Deres ærbødige
Knut Hamsun.
Nørholmen
pr. Lillesand, 5/12.18.

Fakta

PDF
Brev

Dokumentet har påskriften ”Karl Isakson” øverst t.h. og består af to dele skrevet på samme ark, den anden dateret 25.9.17. Øjensynlig er der tale om Poul Uttenreitters afskrifter. Begge dele er citeret udførligt i Poul Uttenreitter: ”Omkring Klingen”, i: Klingen 1942 (jubilæumsnummer) som var der tale om to selvstændige breve fra Hamsun. Om Karl Isakson har været budbringeren får stå hen.

Frederiksberg
Karl Isakson

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.