Menu

Klingen

1920-10-xx

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Ernst Goldschmidt kan ikke skaffe fotografier af de ønskede billeder, men mener, at fotograf Damgaard måske kan hjælpe med et billede af "to Damer".

Transskription

Gilleleje, Oktb 1920

Kære Salto,
Jeg kan ikke skaffe Fotografi af Faaborgbilledet og Cello Billederne er ikke fotograferede. Men jeg beder Dem endnu en Gang ringe til Damgaard, thi han har en nogenlunde god Gengivelse af Billedet med de to Damer paa en Vej! Tak for Forsendelsen af de andre, jeg synes de var ret mislykkede alle. Men forhaabentlig ordner det sig nu med de "to Damer" - ellers lader De mig det maaske vide med et Par Ord.
Venlig Hilsen til Dem og Deres Hustru -

Ernst Goldschmidt

Fakta

Brev

Dansk

Brevet må være fra ca. midt i oktober, da det er et svar på Saltos brev til Goldschmidt med svært læselig datering, der vistnok skal tolkes som 13.10.1920.

"Faaborg Billedet" er formentlig: Ved viadukten, 1908, tilhørende Faaborg Museum.
Der kom ikke noget billede af Goldschmidt i Klingens sidste nummer.

Gilleleje

Ernst Goldschmidts brevpapir

Frederiksberg
Holger Damgaard

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.