Menu

Klingen

1920-10-13

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto har modtaget et fotografi fra Damgaard, som muligvis ikke er det rigtige, men Goldschmidts malerier er svære at fotografere. Han spørger, om Goldschmidt selv ligger inde med et fotografi af maleriet på Faaborg Kunstmuseum eller et cellobillede?

Transskription

Edv. Glæselsvej 1F 13/11 1920

Kære Goldschmidt
Jeg har nu modtaget vedlagte Fotografier fra Damgaard, hvorimellem vistnok ikke er det Billede De selv berørte som det De helst saa gengivet i Kl.
Damgaard sagde at det aldrig var lykkedes ham helt godt at fotografere Deres Ting, noget jeg maatte give ham Ret i ved at se Prøverne - intet Under maaske da Billedernes Virkning beror paa deres Farve mere end paa deres Sort og Hvid Virkning.
Jeg sender Dem Fotografierne for at spørge om De ikke selv har Fotografier liggende - maaske af Faaborgmusæets Billede som Maleren Høst lige har set og roste meget - som baade De selv og ogsaa Klingen vilde have mere Fornøjelse af at faa frem.
Har De ikke fotograferet et af Deres Cellobilleder?

Venlig Hilsen
Deres
Axel Salto

[tilføjet med anden skrift]:
1920 13/10 Læs [?] 28/10.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Dateringen er svær at læse, kan se ud som 13/11 1920, men da der foreligger et svar fra Goldschmidt dateret Oktober 1920, må det være tidligere, altså snarere 13.10.1920, som er skrevet på med blyant nederst på papiret.

Der kom ingen gengivelse af Goldschmidts værker med i Klingens afsluttende nummer.
"Faborgmusæets Billede" må henvise til maleriet: Ved viadukten, 1908

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Gilleleje
Holger Damgaard
Oluf Høst

Det Kongelige Bibliotek, Ernst Goldschmidts efterladte papirer, Tilg. 620