Menu

Klingen

1919-01-10

Afsender

Harald Giersing

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Skønt Harald Giersing synes, det er en god idé med et foredrag om moderne kunst for Politikens publikum, vil han ikke selv påtage sig opgaven, men foreslår Carl V. Petersen, Hertz, Krohn eller Beckett.

Transskription

10 Jan. 1919

Kære Salto! Det er jo en meget god Idé at holde Foredrag for Politikens Publikum om moderne Kunst, men jeg har aldrig forsøgt paa den Slags og tør ikke indlade mig paa det. Foreslaa Carl V. Petersen til Cavling, han er maaske ikke just populær, men han er jo nu éngang Manden. Og hvad han ikke er, kan han blive. Ellers Hertz Krohn eller Beckett, ogsaa de er interesserede og brød sig maaske om Lejligheden til at sige noget.
Venlig Hilsen
Deres
Harald Giersing

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om forberedelserne af Politikens første ”Ekspressionis-Aften”, der fandt sted 4. februar 1919. Forberedelserne belyses i flere breve, bl.a. et brev fra Salto til Naur 11.1.1919 og Naurs svar den følgende dag. Det blev Carl V. Petersen, der holdt det indledende foredrag.

Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.