Menu

Resultater: 37

julen 1917

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto sender originalerne til Klingens vignetter som julegave til Uttenreitter.

1917-07-30

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted opdaterer Uttenreitter om nyheder fra den litterære verden, bl.a. nye udgivelser af Jóhann Sigurjónsson og…

1917-08-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto takker for brev og spørger om toggangen til Kerteminde, da han overvejer at komme på besøg et par dage, mens Kamm…

1917-08-29

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto takker for brev og arbejdsiver og fremfører sine synspunkter på tidsskriftets navn, som han og Uttenreitter er ue…

1917-10

Christian Houmark

Poul Uttenreitter

Christian Houmark lover Uttenreitter, at denne vil modtage Politiken gratis fremover. Desuden beder han Uttenreitter se…

1917-10-11

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane takker for kort og kommenterer Uttenreitters engagement i tidsskriftet og hans redaktørstatus samt en evt.…

1917-10-15

Johannes Buchholtz

Poul Uttenreitter

Johannes Buchholtz takker for det tilsendte hæfte af Klingen, som han bedømmer meget positivt, det gælder både Saltos o…

1917-10-22

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto synes ikke om de tilsendte eksemplarer af Der Sturm. Han er travlt optaget af de kommende hæfter af Klingen …

1917-11-17

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto opsummerer indholdet af Klingens decemberhæfte 1917, der er ved at være på plads. Der er stof nok. Endvidere…

1917-12-05

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane har længe villet skrive. Han spørger til sin fremsendte digtsamling, som han håber, Uttenreitter har modta…

1918-04-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for brev og fotografier og fremsætter diverse forslag til billedmateriale til kommende numre af Kling…

1918-04-17

Emil Bønnelycke

Poul Uttenreitter

mil Bønnelycke sender digtet ”Sygeplejersken” tiltænkt Klingens maj-nummer 1918.

1918-04-22

Emil Bønnelycke

Poul Uttenreitter

Emil Bønnelycke kommer med kritiske bemærkninger til afvisningen af et tidligere fremsendt digt. Han kommenterer spørgs…

1918-04-23

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane takker for en tilsendt avis og for den artikel, Naur har skrevet om ham i Klingen. Endvidere roser han Kan…

1918-06-16

Mogens Lorentzen

Poul Uttenreitter

Mogens Lorentzen er gået i gang med at oversætte Uhdes bog om Henri Rousseau efter at have læst uddraget i Klingen, men…

1918-06-22

Bertel Budtz Müller

Poul Uttenreitter

Bertel Budtz Müller sender mange hilsner til Uttenreitter fra gæsterne ved en alkoholisk sammenkomst hos Salto.

1918 oktober

Mogens Lorentzen

Poul Uttenreitter

Mogens Lorentzen returnerer dokumenter, han har lånt af Uttenreitter for længe siden, og spørger, om han kan hjælpe i f…

1918 november

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted har endnu ikke nået planlagte udstillingsbesøg. Han skal om to dage se Klingens kommende nummer hos Cato o…

1918-12-17

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted fortæller, at Klingen Nr. 3 og litografierne til Brorson-bogen er gået i trykken, så Catos trykkeri er hel…

1919-01-18

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted har endnu ikke fundet et værelse i København, så han har et stort ansvar for Klingens forsinkelse, men jan…