Menu

Klingen

sommeren 1921

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto kommer med synspunkter på trykning af Johannes Larsens træsnit, oplyser om nye abonnenter, et kommende møde om økonomiske forhold og en auktion, der heldigvis gav 3000 kr. til Salto.

Transskription

Kære Poul

Jeg synes du skal sende mig et Eksp. af Træsnittet paa Joh. Larsens Papir saa skal jeg forsøge at skaffe det eller noget lignende der kan anvendes. Det faldt mig ikke ind at Papiret var tyndere; men selvfølgelig skal du ikke blive ved med at trykke. Du vil saa kun blive led og ked af det. Hvis jeg ikke kan faa anvendeligt Papir (kan du ikke forhøre hos Joh. Larsens om hvor han plejer at faa sit Papir?) mener jeg vi maa maskintrykke Træsnittet. Hvis et Tryk ellers bliver tilfredsstillende kan jeg ikke se at J.L. ikke kan forsvare at signere Billederne naar man udelader "Haandtryk" og det tænker ingen paa. Men send mig Papiret saa skal jeg se hvad jeg kan gøre! Den Sag skal vi nok faa i Orden. Mappens Expedition har nu i lang Tid været paa Landet saa jeg ved ikke mere om Indtægterne end sidst jeg skrev. Jeg har dog siden modtaget 3 Abonnenter (Ida Beck - Kaare klint - Anna Ancher) som ikke var medregnet sidst. Hans Syberg har ikke faaet de 20 Kr. Jeg gider ikke blive ved med at korrespondere med den Idiot.
Jeg skal gerne forsøge at repræsentere dig ved det Møde. Formodentlig skal du gaa ind paa at modtage en Brøkdel af dit Tilgodehavende. Jeg skal handle saa godt jeg kan, men jeg er ikke meget dreven til Sligt.
Ellers alt vel. Jeg fik heldigvis nogle Penge ind ved den Auktion c. 3000 netto saa kan den glide lidt igen.
Hilsner du gamle
fra Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev må dateres til anden halvdel af juni 1921. Kamma og Axel Salto, Vilhelm Lundstrøm og Svend Johansen afholdt en auktion 14. juni 1921, som brevet må henvise til.

Klingens grafiske Forenings mappe nr. 2 indeholdt træsnit af Johannes Larsen, Vilhelm Lundstrøm og Svend Johansen.
Uttenreitters tilbud om at trykke omtales også i et udateret brev fra Salto til Uttenreitter, som må være lidt senere end dette.

Frederiksberg

Brevpapir:
KLINGEN

Kerteminde
Anna Ancher
Ida Bech Dvinger
Kaare Klint
Johannes Larsen
Hans Syberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.