Menu

Klingen

1927-06-05

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto planlægger at opholde sig et par måneder i Paris, hvor han vil arbejde med træsnit, mens familien er hjemme i Danmark. Han har derfor brug for at vide, om der er taget stilling til hans tilbud om at udføre en mappe. Hvis ja, vil han gerne stå frit med hensyn til motiver.

Transskription

5/6 1927

Kære Poul
I Begyndelsen af Juli følger jeg Kamma op til Paris, hvorfra hun rejser videre hjem med Børnene, og hvor jeg bliver boende et Par Maaneder til hun kommer tilbage. Under det Ophold har jeg bl.a. tænkt at arbejde med Træsnit sager, da jeg har nem Adgang til Prøvetryk Papirprøver og alt det, saa nu vilde jeg gerne vide hvilken Stilling I har taget til mit Tilbud om at lave en Mappe. Om jeg i Tillid til at de omtalte penge er disponible kan gøre de nødvendige Indkøb og i det Hele taget sætte Sagen i Scene? Jeg talte i sin Tid om at skildre en Hjort i de 3 Blade, men da jeg nu kommer til at udarbejde Mappen i Paris, vil jeg nødig være bundet til netop de Emner, da Hjorten løber rundt i Zool. Have i Nizza. Jeg vil derfor gerne have frie Hænder m.H.t. Emnerne, hvis I ikke har noget imod det.
Jeg skar i sin Tid, dengang jeg udarbejdede

side 2

Mappen med de haandkolorerede Blade, en Orangegren i tre Farver, altsaa Farvetræsnit med 3 Klodser ligesom Japanerne. Den kom ikke med i Mappen og har forresten aldrig været rigtig udført i sit 3 dobbelte Tryk. Den kunde jeg maaske tænke mig at faa frem nu.
Vil saadan et Farvebillede ikke sætte Humør i Abonnenterne? Jeg skulde tro at vi kan faa Farvetrykket ogsaa indenfor den oprindelig fastsatte Sum skønt det maaske begynder at knibe.
Kan du ikke se at tale med Poul H. om disse Ting og saa at skrive til mig om det, I er kraftedeme ikke til at rive Breve fra!

Venlig Hilsen til jer alle 3
fra jeres hengivne Gudfar
Axel

Fakta

Brev

Dansk

Den håndkolorerede mappe, der hentydes til, er ikke blandt Klingens grafiske Forenings udgivelser.
Saltos tilbud fremsættes i hans brev til Uttenreitter 18.12.1926.

Cagnes sur Mer
København
Poul Henningsen
Kamma Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4