Menu

Klingen

1927-10-30

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Aksel Salto takker for ansøgningsskema, som han har udfyldt, skønt han bedømmer sine chancer som ringe. Han vil foretrække at høre Uttenreitters mening om sine planer uden hensyntagen til Poul Henningsens stilling, men mellemværendet med ham kan også bedst klares, hvis der kommer penge i kassen. I Cagnes har de haft den sorg, at Nolle Syberg er død.

Transskription

Cagnes s/ mer
30/10 1927

Kære Poul
Tak for Tilsendelsen af Ansøgningen, som jeg vedlægger udfyldt. Der er vel næppe stor Chance for at faa et Legat som i den Grad uddeles efter Anciennitet, men naturligvis prøver jeg gerne. Uddelerne er jo ikke just mine Venner, men lad os nu se jeg kan ikke vrage noget Middel til at forbedre mine Kaar, det er saare langt fra at jeg har "Arbejdsro" som min Tante synes at mene.
Mine Planer kan vi, som du siger, drøfte naar jeg kommer hjem. Jeg vilde gerne have haft at du giver mine Planer din Tilslutning uden at Poul H.s Stilling

spiller nogen Rolle for dig. Hvis du tænker paa mit Mellemværende med ham fra Klingens Tid, vil jeg da nemmere kunne afvikle det naar der indgaar Penge i Kassen. Jeg glæder mig til at sætte Sagen i System sammen med dig hjemme. -
Her i Cagnes har vi haft en trist og bevæget Tid. Lille Nolle Syberg der kom herned med sin Mand døde, som du maaske ved, for nogle Dage siden.
Ottesen, som nu bor hos os, tager Kisten med hjem naar han om nogle Dage rejser tilbage. Hun sov stille hen, væk fra mange uundgaaelige Pinsler, alt er godt, synes jeg.
Nu kommer jeg jo snart hjem saa taler vi sammen om alting

De bedste Hilsner til dig og Agnes
fra din hengivne
Axel

Fakta

Brev

Dansk

Mellemværendet med PH drejede sig om tidsskriftet Klingens underskud.
Nolle Syberg døde 27.10.1927 i en alder af kun 28 år.

Cagnes sur Mer
København
Agnes Feilberg
Poul Henningsen
Otte Christian Ottesen
Clara Syberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4