Menu

Klingen

1926-10-13

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto spørger til den kommende grafiske mappe med Johannes Larsen og fortæller nyt fra Sydfrankrig, bl.a. at Lundstrøm ikke er rask, at han også selv ligger i sengen, og at Andreas Windings søn er blevet gift. Han forhører sig om sin guddatter Ursula og fortæller, at hans egen datter er kommet tilbage fra et ophold i Danmark.

Transskription

13/10 1926

Kære Poul
Da jeg netop skal til at skære Træsnit igen kommer jeg til at tænke paa vor grafiske Mappe og paa hvordan det mon gaar med dig og den. Er det ikke en Johannes Larsen Mappe dennegang? Han er jo en populær Mand saa den skal jo nok gaa, for den er vel stablet paa Benene? Og din Sybergbog?
Har du haft en god Tid ovre paa Fyn og lykkes Arbejdet for dig, det skal blive morsomt engang at se Resultatet. Vi lever her ganske uden Samfølelse med Hjemlandet da vi systematisk ikke faar Svar paa vore Breve. Lundemand har ikke været rigtig rask i Sommer, han har ondt i Nyrer, Lever og Galde lider undertiden store Smerter det er rigtig kedeligt. Han maa nok bekvemme sig til den mest absolute Diæt for rigtig at komme til Hægterne. Idag er han f. Eks i Nizza med Svend Johansens Onkel Aschinger Hansen der er paa Besøg paa disse Kanter, saa gaar det nok stærkt til. Det er den Slags Begivenheder det er vanskeligt at modstaa: en gæstfri Landsmand der skal se Byen; jeg haaber dog at han vil holde sig stiv dennegang. Selv ligger jeg i Sengen med ondt i Halsen paa Grund af de stærke Temperatursvingninger saa lige i Øjeblikket er vi et

sørgeligt Kompagni men kom der i dette Øjeblik en Check fra Danmark ind af Døren f. Eks skulde jeg se os smide Grædestokken og Kamilletheen og styrte ned og gribe Bouteillerne, saadan er nemlig Sygdommes Natur.
Hvordan har lille Ursula det? Bliver det et smukt og godt Barn, eller har hun min kristelige Formaning Behov. Send et lille Fotografi med hvis I har noget jeg maa da holde lidt Øje med Gudbørnene. Fortæller I hende nogensinde om den ubegribelig fine Gudfar der engang skal komme hjem med Lommen fuld af Dukker og Femogtyveører? I maa tidligt aabne hendes Sind for Livets fantastiske Muligheder. Selv har vi faaet lille Suzanne hjem fra Helsinge, min Søster Else kom ned med hende. Hun er bleven umaadelig dannet, tyk og ladylike hvilket Krølle og Adam nu snart skal faa pillet af hende.
Ellers lever vi stille i Arbejde og fredelig Omgang med hinanden. Winding plejer ellers at være 3die Mand ved Aperitif'en, men han er i Paris for Tiden. Hans Søn har lige haft Bryllup med en Mdlle Dupré, Søster til den unge Fru Renoir, Kunstmalerens Svigerdatter. Vi fik dyppet Tuden ved den Lejlighed - dette sidste hvisker jeg, for at Agnes ikke skal høre det.

Venlig Hilsen til jer begge
Fra jeres hengivne
Axel Salto

Fakta

Brev

Dansk

Der henvises til Klingens grafiske Forenings mappe nr. 7, som indeholdt tre litografier af Johannes Larsen.
Poul Uttenreitters bog om Fritz Syberg kom først i 1935.

Cagnes sur Mer
København
Anna Dupré
Agnes Feilberg
Ursula Feilberg Uttenreitter
Svend Johansen
Johannes Larsen
Vilhelm Lundstrøm
Marie Paulette Renoir
Pierre-Auguste Renoir
Adam Salto
Axel Heide Salto
Susanne Heide Salto
Fritz Syberg
Ole Vinding
Andreas Winding

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4