Menu

Klingen

1923-09-17

Afsender

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Sigurd Swane, der er i Tisvilde, beklager, at han ikke før fik sendt en opstilling, og spørger, om den fremsendte kan bruges. Uttenreitter kan vælge frit mellem den og de tidligere, og han må gerne opbevare evt. andre brugbare eller lade Cato opbevare dem, da Swane gerne vil have trykt flere, hvis han kan skaffe penge til det.

Transskription

d. 17-9-1923.
Kære Poul
Ja det er en stor Skam, at jeg ikke har fået lavet nogen Opstilling før og at jeg slet ikke får sendt dig nogen Blomster, men det er ikke lykkedes mig at få en brugbar Opstilling sat op før og en Buket som har egnet sig har jeg heller ikke været ude for. Men er denne Opstilling så du synes bedre om den end om de Ting du fik forrige Gang så bruger du den eller synes du et af de andre er bedre, så tag det - Jeg er meget ked af det, hvis jeg har skuffet dig lidt - denne Rejse i Sommer tog mere Tid end jeg havde beregnet.
Nu er vi i Tisvilde og nyder Vejret!
--- Det er sandt, det koster 40 Kr. at få trykt et Lithografi i 10 Exemplarer 20 Kr. for de 10 næste,

Jeg synes ikke rigtig jeg kan få Råd til at lade flere trykke, og på den anden Side vilde jeg gerne have en 4-5-6 Stykker trykt, hvis der er så mange imellem, som du synes egnede sig dertil og var det værd. Mon du vilde gemme dem det drejer sig om, til jeg kommer til Byen, rimeligvis om en Månedstid - eller måske endnu bedre få Cato til at opbevare dem så længe, så vil jeg prøve om jeg kunde finde Udvej dertil, måske få en eller anden til at vove Pengene mod at tage Hovedparten af en evt. Fortjeneste. - Jeg håber du og din Kone er raske og har det godt, vi nyder de dejlige Dage heroppe.
De venligste Hilsner fra og til begge.
Din Ven Sigurd.
p.t. Heilmanns Hus. Tisvilde Leje
pr. Helsinge.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den fremsendte opstilling er formentlig den, der endte med at indgå i den 4. mappe fra Klingens grafiske Forening.
Familien Swanes opholdssted, Heilmanns Hus i Tisvildeleje, tilhørte Agnete Swanes søster, sangeren Biddy Heilmann (egtl. Astrid), som var gift med forstkandidat Allan Heilmann.

Tisvildeleje
Frederiksberg
Chr. Cato
Agnes Feilberg

Det Kgl. Bibliotek, NKS 4722, 4