Menu

Klingen

1923-10-17

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto udbeder sig oplysninger om indholdet af den grafiske mappe, som han vil nævne i forbindelse med en ny mappe med træsnit. Både Guðmundur Thorsteinsson og Emil Bønnelycke kommer i øvrigt til Cagnes. På postkortets forside en hilsen fra Karl Larsen.

Transskription

Cagnes 17-10-23
Kære Poul
Send mig Indholdet af den graphiske Mappe. Jeg skal have det med paa Omslaget af min Træsnitmappe der skal trykkes i Paris.
Gudmund kommer herned nu det skal nok rette op paa ham
Alt vel
Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

[vertikalt i venstre side]:
Bønne har ogsaa meldt sin Ankomst

[på kortets forside med Karl Larsens skrift]:
Kære Uttenreitter
Venlig Hilsen fra Din hengivne Karl Larsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings fjerde mappe, der indeholdt litografier af Olaf Rude, William Scharff, Sigurd Swane og Harald Giersing.
Cagnes-opholdet forbedrede ikke for alvor Saltos og Uttenreitters fælles ven Guðmundur Thorsteinssons helbred, han døde den følgende sommer.

Cagnes sur Mer

Postkort med et moriv fra Cagnes på forsiden

Vanløse

Mr. Poul Uttenreitter
Jernbane Allé 95II
Copenhague Vanløse
Danemark

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.