Menu

Klingen

1923-06-18

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto billiger idéen med de fire litografier, Uttenreitters indsats og valget af kunstnere, skønt de ikke alle har udmærket sig som grafikere. I Cagnes maler Salto og Karl Larsen, mens Lundstrøm er rejst til Paris. En hilsen er tilføjet fra Bertha og Karl Larsen.

Transskription

18/6 1923
Kære Poul
Det er en god Idé med de 4 Litografier. Navnene er jo ogsaa gode nok skønt de 3 af dem maaske ikke netop har udmærket sig som Grafikere. Jeg haaber dog de vil yde deres Bedste. Kan det ikke paa en fin Maade antydes at dette er ganske nødvendigt. Det er jo en storartet Hjælp at du vil tage dig af Mappen denne Gang. Den vil nok blive smuk. Her gaar alt godt. Karl og jeg arbejder meget. Lundstrøm er rejst til Paris. Det skal blive morsomt at træffes en Gang til Jul og tage en Formiddagsabsinth sammen hos Josty og snakke om Tiden og om Menneskene.
Hilsner fra os alle
Din hengivne
Axel Salto

[vertikalt t.v. med Karl Larsens skrift]:
Kære Poul Mange Hilsner fra din hengivne
Bertha og Karl Larsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings fjerde mappe, der indeholdt litografier af Olaf Rude, William Scharff, Sigurd Swane og Harald Giersing.

Cagnes sur Mer

Postkort med fotografi af Cagnes

Frederiksberg

Hr. Poul Uttenreitter
Kronprinsensvej 19
Copenhagen F.
Danemark

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.