Menu

Klingen

1922-05-28

Afsender

Alf Rolfsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Alf Rolfsen beklager sagen med et bortkommet maleri i forbindelse med udstillingen i Kristiania. Dog mener han, at der kan være tale om en forveksling, og at det manglende befinder sig i Göteborg.

Transskription

c/o Mustad, Hövik pr. Kria
28-5-22

Kjære Salto!
Som telegrafert idag har vi (desværre!) ikke her fundet det bortkomne billede. Foruten frk. Kamstrup har ogsaa jeg selv gjennemgaat kunstnerforbundtes lagere. Pakkeren, en meget paalidelig fyr, oplyser: Billederne blev ved ankomsten optalt av ham og en utsending fra Toldvæsenet, som paa dettes vegne optok fortegnelse. Der kom 66 billeder hertil. Ved avsendelsen manglet der ett billede (foruten det solgte), Tolderen gjorde vrövl i den anledning men lot det dog passere. Dette fik jeg først vite igaar. Imidlertid har jeg fundet det manglende, det var et lille billede av dig, stilleben stor pære og æble, i blikramme. Det er i og for sig høist beklagelig at dette blev efterglemt. Men naar det nu er fundet er tallet altsaa fuldt (66). Jeg kan derfor ikke tænke mig andet end at det bortkomne billede av Lundström maa være i Göteborg og altsaa aldrig har været her. Men dette igjen

avføder beklagelse nr. 2. Ti det vil si at vi her har utgit et ganske galt billede for at være Lundströms stilleben. Det var et lite, blaalig billede, malt med kniv og med en kniv paa, saavidt jeg husker, samt en appelsin og en tepotte. Det lignet ikke det spor Lundströms övrige ting, men passet saa nogenlunde til beskrivelsen (ingen av billederne var jo signert). Jeg er spændt paa gaadens lösning og vil be dig underrette mig snarest er du snild. Det var kjedelig at det skulde med vrövl av denslags. Skulde billedet ikke være i Göteborg, skal jeg anstille yderligere undersökelser. Dog helder jeg til falsumteorien. M.h.t. dit billede vil jeg spörre om det er dig magtpaaliggende at faa blikrammen med, i motsat fald kan kasse nemlig undgaaes, det kan sendes i pakke mellem to papplater, hvilket er hurtigere og enklere. Men svar endelig uforbeholdent. Det kan jo være rammen er en amulet. Endelig: har du faat refundert regningen for transporten?

[øverst på papiret på hovedet]:
Hils Kamma meget
Din Alf
[ tilføjet med blyant]:
Alf Rolfsen
norsk maler

Fakta

PDF
Brev

Norsk

Den omtalte udstilling er De 4's udstilling i Kunstnerforbundet i Kristiania i marts-april 1922.

Kristiania
Frederiksberg
Kitti Kamstrup
Vilhelm Lundstrøm
Kamma Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.