Menu

Klingen

1922-03-11

Afsender

Alf Rolfsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Alf Rolfsen glæder sig over, at De 4's udstilling kommer til Kristiania og tilbyder assistance med ophængning og opreklamering. Selv er han midt i forarbejdet til en udsmykning af den nye telegrafbygning.

Transskription

Kjære Salto!
Det glæder mig i höi grad at vi faar eders Göteborgutstilling hit op. Mest glæder jeg mig naturligvis til at se dine billeder, men ogsaa de andre tre skal det bli forfærdelig morsomt at se noget av. Jeg skal gjöre hvad jeg kan for at faa utstillingen hængt saa godt som mulig.
Har du nogen fotografier av billederne? Kanske kunde man se at faa dem ind i en avis som forhaandsreklame. I saa tilfælde tror jeg det vilde være

heldig om du hadde nogen presseuttalelser fra Kjöbenhavn eller Göteborg. Dette avgjör du naturligvis best selv, jeg bare nævner det. Man maa jo se at lave et nummer ut av den utstilling.
Det er naturligvis udelukket at du selv kan stikke op hit for nogen dager? Det vilde vel ikke være saa billig, men jeg tör nok antyde at det vilde være hyggelig.
Med hensyn til mulighet for salg her haaber jeg dere har latt alt haab fare - dette ikke for at nedstemme dig, men for at henvise til verdenssituationen. Men naturligvis kan det umulige ske like fint her som andre steder

Jeg har det udmerket, er midt i et stort arbeide, forarbeiderne til en freske jeg skal utföre i den nye Telegrafbygning.
Det er i höi grad morsomt.
Kun faa her kjender til det, du bedes derfor ikke at la tilflyte Times nogen meddelelse derom.
Er det helt udelukket at du kommer herop?
Hils Kamma Tusenfold
Mange hilsner fra Ingrid og din hengivne
Alf R
[påskrift med blyant]:
Alf Rolfsen
norsk
c/o Platou, Majorstuveien 17,
Kristiania. 11-3-22

Fakta

Brev

Norsk

Den omtalte udstilling er De 4's udstilling i Kunstnerforbundet i Kristiania i marts-april 1922. Udstillingen havde været vist i Göteborgs Konstförening i februar.

Kristiania
Frederiksberg
Ingrid Rolfsen
Kamma Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.