Menu

Klingen

1922-04-04

Afsender

Alf Rolfsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Alf Rolfsen orienterer Salto om modtagelsen af De 4's udstilling i Oslo, hvor der har været en del omtaler, men kun er solgt ét værk, et blomsterbillede af Salto. Svend Johansen har skuffet Rolfsen, Lundstrøm også i visse henseender, dog roser Rolfsen sidstnævntes værker over for de tvivlende blandt publikum.

Transskription

4-4-22

Kjære Salto!
Diverse omstændigheter, arbeide, rangel, forbundet med en medfödt evne til at la dagene gli ut mellem fingrene, har forsinket dette brev. Utstillingen har alt været aapen en hel tid uten at du har hört fra mig.
Jeg sender her hvad der hittil har staat i vor bys presse. Det er et par forhaandsnotitser og to anmeldelser, en av Alf Harbitz (literat) i Morgenbladet, en av Jappe Nielsen i Dagbladet. Desuten hadde Tidens Tegn aapningsdagen en liten petitartikkel med en vignet fra Brorson (a propos)
[på hovedet øverst:]
Masser av hilsner fra Ingrid din hengivne Alf R
Alle forventninger angaaende manglende salg holdt stik. Galeriet tænkte paa at kjöpe det graa stilleben av Karl L., men det tilhörer Tetzen Lund. Frk. K. har skrevet til Larsen herom men uten at faa svar.
[på hovedet nederst :]
Hils nu Kamma mangfoldigst, og Svend og Lundström hvis de er i byen.
Utstillingens hittil eneste salg har ramt dit lille blomsterbillede, som er kjöpt av min svigerfar. Han gik i fælden; næst efter billeder er blomster det værste han vet. (Denne bemerkning maa opfattes som en humoristisk virkning. I virkeligheten har manden i stortingskredse navn som blomsterelsker)
For at gaa videre i anmeldelsen synes jeg Svend er inde i en meget tynd periode og at Lundström er en Skuffelse. Hans beste billede synes jeg er stillebenet, og det er uten størrelse (for et billedes störrelse har jo intet at gjöre med lerredets antal
[på hovedet øverst]:
fortsætter frk. Kamstrup. Desværre har

kvadratmeter). Han er endvidere efter min mening uinteressant i farven, og en malemaate er ikke tilstrækkelig til at more en. Det er mig en ferie at nedskrive til dig disse kjölige bemerkninger om Lundström. Her omtaler jeg ham nemlig daglig overfor tvilere i uttryk som grænser til hans egne naar han omtaler sig. Karl Larsen som jeg ikke har set noget av för var mig en overraskelse. Jeg synes han er overordentlig sprudlende og ildfuld i farven. Men hans forms löshet gjör det vanskelig at se længe paa hans billeder ad gangen. Det ovenstaaende indbefattet synes jeg det har været overordentlig morsomt af faa denne
[øverst på siden på hovedet:] utstilling herop. Den har ogsaa i usædvanlig höi grad været besökt av malere,

den förste notis i TT med reproduktionerne av hestene har du forhaabentlig faat. Den var ikke forfattet av mig; men jeg snakket med redaktören og gav ham Uttenreitters artikkel.)
Derimot har T.T.s anmelder, Pola Gauguin, endda ikke latt höre fra sig, hvilket forövrig har mindre at si. Kommer der noget i de andre blade (hvis anmeldere er berömte undermaalere) skal jeg nok sende det.
Det glæder mig meget at gjense dine nydelige stilleben - især det lange, lave, med servietter og de gule bær er jeg glad i. I det store hestebillede er der noget pragtfuldt; men jeg liker det ikke saa godt i farven.

Fakta

PDF
Brev

Norsk

Den omtalte udstilling er De 4's udstilling i Kunstnerforbundet i Kristiania i marts-april 1922.
Den omtalte artikel i Tidens Tegn må være artiklen "De fire "gale" malere" 23.3.1922, der var illustreret med Saltos tegning til: Heroisk komposition.

Kristiania
Frederiksberg
Pola Gauguin
Alf Harbitz
Svend Johansen
Kitti Kamstrup
Karl Larsen
Vilhelm Lundstrøm
Jappe Nilssen
Christian Emil Stoud Platou
Ingrid Rolfsen
Kamma Salto
Christian Tetzen-Lund
Poul Uttenreitter

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.