Menu

Klingen

Dokumenterne år for år - 1919

Søgeresultater: 86

1919-02-13

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted sender Knud Lyhnes digte til Uttenreitter og opsummerer indholdet af Klingens kommende nummer. Endvidere f…

1919-02-14

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto regner med, at Uttenreitter har hørt om Gelsteds bog om moderne dansk kunst. Der er en overflod af stof til …

1919-02-20

Hans Hartvig Seedorff

Poul Uttenreitter

Hans Hartvig Seedorff sender et digt, der bedes returneret straks, hvis Klingen ikke vil have det.

1919-02-23

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel og Kamma Salto har fået en søn. Axels bror Aage er vendt hjem og bor på Edv. Glæselsvej, hvor der planlægges et se…

1919-03-01

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted er enig med Uttenreitter i den positive bedømmelse af Seedorfs digt. Han kan berette om Johannes Larsens a…

1919-03-07

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto diskuterer indholdet til Klingens Marts-nummer 1919, hvor der er masser af billedstof, og orienterer om plan…

1919-03-10

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto er ærgerlig over, at en artikel af Vilhelm Wanscher med svar til Otto Gelsted og Poul Henningsen ved en fejl…

1919-03-12

Vilhelm Wanscher

Axel Salto

Vilhelm Wanscher meddeler, at to artikler og en bog med en illustration ligger til afhentning på Akademiets Bibliotek.

1919-03-13

Alf Larsen

Axel Salto

Alf Larsen frygter, at nogle lovede bidrag af to landsmålsdigtere vil komme for sent til Klingens martshæfte. Han vil f…

1919-03-28

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for en gave til sønnen Adam. Han beklager en fejl i Klingens seneste hæfte og opdaterer Uttenreitter …

1919-03-30

Otto Gelsted, Axel Salto

Poul Uttenreitter

Brevet indeholder en side fra Axel Salto og en side fra Otto Gelsted (bagsiden). Salto fortæller om Klingens *april-num…

1919-04-05

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto ærgrer sig over fejl på trykkeriet. Han håber til gengæld meget, at en vandretur med Uttenreitter i påsken k…

1919-04-07

Henrik Sørensen

Axel Salto

Henrik Sørensen tilbyder Axel Salto at levere et arbejde mod at få en mappe, men han er på vej til Paris og spørger, om…

1919-04-10

Johannes Buchholtz

Poul Uttenreitter

Johannes Buchholtz troede, Klingen var gået ind, da han ikke havde set den i år. Han lover at prøve at finde noget at s…

1919-04-13

Vilhelm Wanscher

Axel Salto

Vilhelm Wanscher udtrykker sin utilfredshed med, at Poul Henningsen ikke vil respektere, at han foretrækker at diskuter…

1919-04-19

Alf Rolfsen

Axel Salto

Alf Rolfsen takker for brev og forsikrer om, at han meget gerne vil levere nogle billeder. Han sender en tegning tiltæn…

1919-04-20

Vilhelm Lundstrøm

Axel Salto

Vilhelm Lundstrøm vil gerne trække et litografi tilbage, han har udført til Klingen.

1919 maj, mellem d. 13. og d. 28.

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker Uttenreitter for en righoldig sending og opremser indholdet i Klingens *majnummer. På grund af litogr…

1919-05-05

Frederik Poulsen

Axel Salto

Frederik Poulsen vil med glæde sende en ønsket artikel og tilhørende fotografi til Klingen.

1919-05-07

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kan fortælle om god tilgang af stof til tidsskriftets kommende nummer. Selv planlægger han at lave en mappe …