Menu

Klingen

1919-04-20

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Vilhelm Lundstrøm vil gerne trække et litografi tilbage, han har udført til Klingen.

Transskription

Købh 20 Apr 19

Hr Aksel Salto
Jeg skriver til Dem da jeg meget nødig vil se det andet Litografi i Klingen som jeg lavede og haaber De vil efterkomme mit Ønske

Ærbødigst
Vilh Lundstrøm

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Dansk

Sandsynligvis vedrører brevet litografier til Klingen II. årgang nr. 8, hvor der optrådte et enkelt af Lundstrøm.

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.