Menu

Klingen

Dokumenterne år for år - 1918

Søgeresultater: 136

1918-04-19

Johannes Buchholtz

Axel Salto

Johannes Buchholtz sender et bidrag tiltænkt Klingens maj-nummer 1918 og udtrykker ønske om at modtage tidligere hæft...

1918-04-22

Emil Bønnelycke

Poul Uttenreitter

Emil Bønnelycke kommer med kritiske bemærkninger til afvisningen af et tidligere fremsendt digt. Han kommenterer spør...

1918-04-23

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane takker for en tilsendt avis og for den artikel, Naur har skrevet om ham i Klingen. Endvidere roser han K...

1918-04-24

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane takker for Uttenreitters indsats i forbindelse med digtet i Klingens seneste nummer. Endvidere har han b...

1918-04-24

Sigurd Swane

Axel Salto

Sigurd Swane kommenterer trykfejl i hans digt i Klingens seneste nummer, som han ikke finder det nødvendigt at rette....

1918-04-29

Sophus Claussen

Axel Salto

Sophus Claussen må melde pas, når det gælder at digte om krigen til Klingen.

1918-04-xx

Otto Gelsted

Axel Salto

Otto Gelsted takker for litografier fra Elskovskunsten og for optagelse af digte i Klingen, men klager over tidsskrif...

1918-04-xx

Axel Salto

Otto Gelsted

Axel Salto modgår Gelsteds kritik af, at der trykkes artikler på tidsskriftets omslag, kommenterer udgivelsen af Bror...

1918 april

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto opregner de indkomne bidrag til Klingens maj-nummer 1918 og orienterer om en tilladelse fra Valdemar Rørda...

1918-05-01

Per Krohg

Axel Salto

Per Krohg sender et lille krigsskuespil og en tegning.

1918-05-06

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Krigsnummeret er endelig færdigt, og Salto tænker nu frem mod et tredobbelt sommer-hæfte, som han allerede har mange ...

1918-05-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Mappen med Jens Adolf Jerichaus raderinger fremsendes. Salto kommenterer billedkvaliteten i Klingens maj-nummer og ha...

1918-05-11

Harald Giersing

Poul Uttenreitter

Harald Giersing giver tilsagn om et litografi til Klingen og efterlyser musikalsk stof.

1918-05-18

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for et træsnit og for et digt af Thøger Larsen, men beklager, at det er så småt med læsestof til de...

1918-05-23

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane fremsender et nyt digt, men understreger, at det ikke skal optages, hvis det ikke er godt nok. Han invit...

1918-05-23

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kommenterer Uttenreitters forslag om en ny opdeling af de resterende hæfter i Klingens første årgang og fo...

1918-05-23

Alf Larsen

Poul Uttenreitter

Alf Larsen har været på rejse og optaget af presserende arbejde for sin forlægger, så han kan næppe nå at have noget ...

1918-05-24

Ernst Zeuthen

Holger Damgaard

Ernst Zeuthen takker for fotooptagelser til brug i Klingen og beder om ekstra aftryk.

1918 maj

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kommenterer det modtagne manuskript til Brorson-bogen og fremsætter sine idéer om en smuk og kostbar udgiv...

1918-06-06

Bertel Budtz Müller

Poul Uttenreitter

Bertel Budtz Müller takker for brev og harcelerer mod den golde realisme og kapitalismes udbredelse. Han står uforstå...