Menu

Klingen

1918-01-12

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto kommenterer Klingens januarhæfte 1918 og sender overvejelser om februarhæftet. Han har også forskellige andre idéer, såsom postkort og grafiske mapper udgivet af Klingen.

Transskription

12/1 1918

Kære Poul
Det glæder mig at du som Helhed synes godt om Januarheftet. Bremers Billede er bedre end man faar Indtryk af (han skal have Uds. nu) I hvert Fald gør det ingen Skade. Jeg har i Dag faaet et Digt af Buchholtz 'Vejen til Helvede' som er udmærket morsomt. Det kan blive godt Febr. Heftet med Farvelitografi og morsomt Stof fra Java med Tegninger af Kaare Klint. Jeg tænker saa smaat paa at lave en 'sort Tavle' i Lighed med Flammans (hvorfor skal Fl. have Eneret paa en saa nærliggende Tanke, jeg kan ikke se at det hindrer os i noget lignende) maaske kan man lade den efterfølge af en tilsvarende Ærestavle, hvor man kunde tage sig af noget af det misagtede gode. Jeg har andre Planer om Publiceringer (Postkort med Gengivelser og Litografier udgivne af Klingen og Kunstnermapper med Originale Raderinger Træsnit og Litografier f.Eks. en Mappe med Jerichaus efterladte Raderinger (11 Stk) o.s.v.)
Rolfsens Artikel har jeg set; en lige saa rosende stod i Dagbladet.
Du skal til den Tid faa sendt Manuskriptet til Buchholtz's Digt hvis du bryder dig om det. Vil du have Fotografierne efter Swanes Ting sendt over til Støtte hvis du ikke kommer selv til København?
Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Asger Bremers udstilling i Dansk Kunsthandel havde været nævnt på omslaget i januarhæftet 1918.
Gengivelsen af et af reliefferne fra det buddhistiske kloster i Borobudur i Indonesien blev bragt i februarhæftet med tekst af Daniel Hvidt, ikke af Kaare Klint.
I oktobernummeret 1917 havde Flamman en ”Svarta listan”. Om Klingen hed det i en lille notits på omslaget af samme nummer: ”Början vackar och lovande”.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.