Menu

Klingen

1918-01-21

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen sender med brevet en ny version af digtet ”Stranden” med nyt sidste vers.

Transskription

Kjære herr Poul Uttenreiter,
Se paa det vers jeg nu har tilføiet, jeg hadde oprindelig sat det ind som næstsidste vers, men hadde siden strøget det. Hvis De ikke synes det er bedre end det nuværende sidste saa stryg dem eventuelt begge to, eller rettere: gjør som De synes. Hvis De vil beholde det nuværende slutningsvers saa gjør det, og hvis De vil erstattete [sic] det med det nye saa gjør det,
Tag dem for den sags skyld allesammen, hvis De saa

synes!!

Venlig hilsen
Deres Alf Larsen
21/1. 18.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Ud fra den upræcise angivelse er det svært at bedømme, om sidste vers blev skiftet ud. Der var fem vers i det trykte digt.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.