Menu

Klingen

1917-11-16

Afsender

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Sigurd Swane skriver om sine digte, der er blevet afvist af Gyldendal, men hvoraf nogle måske egner sig til Klingen. Han beder Uttenreitter læse dem igennem og se, om der dog ikke er noget, der duer. På brevets bagside Uttenreitters udkast til tekst om ”H.B.”, hvis ”Tre digte” blev bragt i Klingens I. årgang nr. 3.

Transskription

16-11-17
Kære Poul. Det var jo kedeligt, jeg var så uheldig med Sendingen, men du ser jo mest objektivt på de Produkter, så jeg vil gå ud fra at Du har Ret - det med Flasken havde jeg endda skrevet til dig - i en virkelig dybt bevæget Aftenstund, men jeg havde jo nok knap fået Tid til at læse det igennem bagefter.
Jeg kan herved meddele dig at Gyldendal heller ikke har taget imod mig, nu sender jeg dig hele Historien, så kan du jo se om der er noget deri du mener at kunne bruge, dog vil jeg selv - hvis der er noget - have givet mit Minde til dets Fremkomst, isoleret som det jo bliver. Jeg har sat et Blyantskryds i Fortegnelsen ved dem der har været trykt.
Og så beder jeg dig til Gengæld for Ulejligheden med at læse dem igennem om du vil sige mig din Mening om dem. Gyldendal har vel også Ret, men bliver der dog ikke noget tilbage som duer. Er Ordningen, Rækkefølgen dårlig. Vil Du [sic] Fortegnelsen sætte et eller andet Mærke, en Blyantsstreg over dem du vilde kassere. Jeg forbyder dig ikke at rådføre dig med Gelsted (som jeg beder dig hilse fra os begge) men lad ellers være med at snakke om at du har dem - det skulde være, jeg talte engang med Alhed om dem, men er det hele noget Skidt bryder jeg mig ikke om at du skal låne hende dem - ellers kunde du måske en Dag give hende dem, så kunde du jo få dem af hende igen og sende mig dem når de var læst - men da min Kone endnu ikke har nået at læse dem alle, vil jeg ikke så gerne at du i Brev nævner noget om at andre end du og eventuelt Gelsted har set dem.
De venligste Hilsner fra os begge. Din altid hengivne Sigurd.

[noteret på bagsiden med Uttenreitter skrift. Hele første afsnit overstreget:]
Fire Digte
skrevne af den 9 aarige Dreng H.B., der er af svensk Afstamning men opdraget i Danmark deraf Blandings Pidgin

Fire Digte
af H.B.
(Forfatter er en 9 aarig Dreng af svensk Afstamning men opdraget i Danmark, deraf Pidginsproget)

Fakta

PDF
Brev

Fynbomaleren Alhed Larsen var gift med Johannes Larsen og var blevet Swanes svigerinde efter hans giftermål med maleren Christine Swane, f. Larsen i 1910.
Et digt (uden titel) af Sigurd Swane blev bragt i I. årgang nr. 7.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.