Menu

Klingen

1919-01-30

Afsender

Harald Giersing

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Harald Giersing sender en artikel, han har skrevet om Salomonsens foredrag.

Transskription

30 Jan. 1919

Kære Salto! Her er en Artikel om Salomonsens Foredrag, som De maaske kan bruge i "Klingen". Det vil jo rimeligvis foreligge i Trykken, naar næste Numer kommer, saa der kan vist ikke være noget forkert i at lade Artiklen komme frem, selv om det er holdt i en lukket Forening. Jeg vilde gerne vide lidt snart, om De kan bruge det.
Venlig Hilsen
Deres Harald Giersing

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Giersing kom ikke til at bidrage til Klingen med et indlæg i dysmorfismedebatten. Måske drejer det sig om den artikel, han fik trykt i: Leo Swane, Oluf Thomsen, Harald Giersing, Johs. C. Bjerg & S. Danneskjold-Samsøe: Moderne Kunst og Sindssygdom, som udkom omkring 1. april 1919.

Frederiksberg
Carl Julius Salomonsen

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.