Menu

Klingen

1918-12-XX

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted erklærer sin taknemmelighed over for Uttenreitter, inden han forlader Kerteminde.

Transskription

Dec. 18

Kære Poul.
Jeg kan ikke forlade Kerteminde uden at takke dig for alt, hvad du har betydet for mig, baade som elskværdigt Menneske og ikke mindst som Intellingens. Kære Poul - hvad der end sker, og hvordan det end hænger sammen med Tilværelsen, har du i mig en Taknemlig Sjæl (taknemlig for alle dine Dyder) og en Ven.
Du er det Menneske, jeg føler mig mest knyttet til.

Din Otto Gelsted

langs venstre kant

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er dateret december 1918, uden præcis dato, men må være før brevet fra Gelsted til Uttenreitter den 17. december, da Gelsted på det tidspunkt er rykket tilbage til København, men endnu ikke har fundet et godt værelse.

Kerteminde
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4