Menu

Klingen

1919-04-10

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz troede, Klingen var gået ind, da han ikke havde set den i år. Han lover at prøve at finde noget at sende. Honorar skal de ikke tænke på, da han jo har modtaget flere smukke bøger.

Transskription

Struer 10/4 19

Kære Uttenreitter!
Jeg har ikke set Klingen iaar og troede oprigtig talt, den var gaaet ind, for heller ikke i Aviserne har jeg set Anmeldelser. Men den lever altsaa og ønsker Bidrag. Ja - jeg [må] nok se hvad jeg kan gøre, men jeg maa have en lille Tid til at overveje. De Smaating jeg sendte Dem i sin Tid har saamænd ofte indbragt mig Morskab. Landsarkivar Saxild kunde dem udenad, og der er en ung Komponist, som altid taler om Hymnen til Lasten!
Det var sjov at De faar noget fra Johs. V. Han føler sig altsaa ung igen.
Honorar spiller ingen Rolle. De har jo desuden sendt mig baade den ene og den anden smukke Bog, saa jeg er faktisk i Gæld til Dem.
Venlig Hilsen til Dem og Frue fra Olga og
Johs. Buchholtz

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Struer
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.