Menu

Klingen

1919-01-05

Afsender

Ernst Zeuthen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Ernst Zeuthen takker for kortet. Han har endnu ikke et træsnit til Klingen, men han maler på et marinebillede, som måske kan omsættes til træsnit, der for ham er rent håndværk. På modsat side Saltos notater om indholdet af Klingens februarhæfte 1919.

Transskription

Fjords Allé 18 d. 5. Jan 19
Kære Salto, - Tak for Deres kort og undskyld mig at jeg ikke svarede Dem på det forrige.
Jeg har ikke noget træsnit endnu men jeg maler på et marinebillede som jeg har lyst til at skære, bliver det godt vil jeg love Dem det. Det er mig imod at komponere i træsnit, mine forsøg deri er kun blevne skyggebilleder - og det er jo som regel også hvad man ser af nutidstræsnit. Først når jeg kan gengive andres eller egne ting og holder op med at være kunstner føler jeg at mine træsnit bliver gode. Så er jeg en nænsom håndværker og bedømmer også mine frembringelser som håndværk. Det er vel også grunden til at jeg får skåret så lidt, og hare mere lyst at male.
Glædeligt nytår og venlig hilsen til Dem selv og Deres hustru
Deres hengivne
Ernst Zeuthen

[på forsiden med Saltos skrift:]
Metz 3
Fotogr. 2
Digt 1
Farvelitogr. 3
Gelsted 1
Swane 1
Johansen

Fakta

PDF
Brev

Marinemaleriet resulterede ikke i et træsnit til Klingen.

Frederiksberg

Brevkort
Poststempel København 6.1.1919

Frederiksberg

Herr
Maler Axel Salto
Edv. Glæselsvej 1
F.

Kamma Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.