Menu

Klingen

1918-10-05

Afsender

Andreas Winding

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Andreas Winding vil sætte pris på nu at modtage Ovids Elskovskunsten såvel som Klingen. Han spørger, om den regelmæssige tilsendelse af tidsskrifterne SIC og Nord-Sud fungerer. På side 2 Saltos notater om indholdet af Klingens kommende hæfte.

Transskription

5-10-18.

Kære Hr. Axel Salto!
Nu er det Tidspunkt kommet, hvor jeg vilde være taknemlig over at modtage "Ars amandi", som De var saa elskværdig at love mig, ligesom jeg vilde være glad over fremdeles at modtage "Klingen".
Har De Tid en Dag, da ring til mig, at vi kan tale sammen. Apollinaire lovede mig at sørge for, at Sic og _Nord-Sud _blev Dem tilsendt, og jeg haaber, De modtager disse Tidsskrifter nogenlunde regelmæssigt.
Min Adresse

er "Politiken" (8511) eller Hotel Monopol (Tlf. 2576) Vingaardsstræde 1.

Venlig Hilsen
Deres
Andreas Winding

[omvendt og med Saltos skrift:]
Rodin 1
Derain 1
Farvelitografier 4
Radering 1
H.C. Andersen S.C. 2
Tegning af P. Kr. 1
Sommerleg 1

Fakta

PDF
Brev

Winding havde tidligere videreformidlet Guillaume Apollinaires tilbud om, at SIC og Nord-Sud ville blive tilsendt mod tilsvarende tilsendelse af Klingen, jf. brev fra Winding til Salto 21.3.1918.

København

Politikens brevpapir

Frederiksberg
Guillaume Apollinaire

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.