Menu

Klingen

1918-09-15

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz takker for brev og glæder sig til at modtage den indbundne første årgang af Klingen, som han føler sig beslægtet med. Dog undrer han sig over den lave honorering for digte.

Transskription

Struer den 15-9-18

Kære Poul Uttenreitter!
Tak for Brevet. Jeg glæder mig meget til at faa Klingen i et Bind mystificeret af Dem. Enkelte Numre er netop gaaet tabt for mig, derved at jeg har laant dem ud eller givet dem bort.
Hvis jeg kommer galt afsted og laver et Digt eller noget andet som passer for Klingen, saa skal det komme, for jeg føler mig beslægtet med det.
Tro ikke det er Guldhunger, der driver mig til at tale saaledes. Gyldendal giver 200 Kr for Indledningsdigtet til Almanakken Danmark - saa paa det Punkt er Klingen mig lidt for gammeldags. Hvordan har De egentlig truffet det pudsige Tal 10 Kr pr Side; hvorfor ikke 9,87593 Kr. pr Side. Vor Tid giver 100 Kr. Arket (16 Sider) for halv saa store Sider. Ja, hvis De ønskede en Novelle paa 12-16 Sider, saa kunde det jo nok gaa, men for saa koncentreret Kunst som et Digt er 10 Kr

for lidt. De vil ikke faa Digte fra andre end mig for den Pris. Og saa er Klingen paa Retur. De skal have de allerbedste Navne, de allerbedste Kræfter med. Tekstbidragene betyder ligesaameget for Klingen som Malerierne. Det ved jeg fra Folks Omtale.
De mærkeligste Folk synes om Klingen. En ældre Hugaf som Landsarkivar Saxild elsker Bladet.
Nu venlig Hilsen til Dem og hende. Jeg er vis paa at der ligger et Hus fuldt af Skønhed derovre i Kjerteminde og jeg glæder mig til at se det engang, men vi rejser næsten aldrig ud. Tak for det smukke Fotografi: Ligtorneskæring i Skovhytten!
Deres hengivne

Johannes Buchholtz

Fakta

PDF
Brev

Poul Uttenreitter stod for det litografiske bogbind til Klingens første årgang.
Johannes Buchholtz bidrog til Klingen trods den lave honorering

Struer
Kerteminde
Georg Saxild

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.