Menu

Klingen

1918 november

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen beder om at få nogle af de mange digte retur, han har sendt til Klingen, da han har brug for dem til en nytårspublikation, som Kai Friis Møller redigerer for Pios forlag. Han takker for den nye Klingen, der er pragtfuld, og glæder sig til fortsat medarbejderskab.

Transskription

Kjære Poul Uttenreiter!
Pio skal utgi en "Nordiske Digteres Nytaarsgave" iaar, i den anledning har Friis-Møller plaget mig om bidrag. Jeg sagde først nei, og for at undgaa at falde i fristelse sende jeg alt det jeg havde liggende til Klingen. Men Friis-Møller er en gammel bekjendt og ven av mig og da han nu erklærer at han vil ha noget av mig kan jeg næsten ikke si nei.
Kan jeg bede Dem om foreløbig ikke at trykke følgende av de smaa digte jeg sendte Dem:

"Fuldkommenhedsdisen [?] straaler -", "Nypetornen i gjærdet -", "Kingelvævet staar klart mot havet-" samt det lille "Sommermorgen", saa skal jeg sende Klingen noget andet til gjengjæld som jeg holder paa med, men ikke er sikker paa at faa færdig til rette tid for Nytaarsgaven. De synes vel ikke dette er daarlig av mig ? Jeg skal som sagt prøve paa at holde Dem skadesløs. Lad mig vide, hvad De tænker, maa vi saa ikke opsætte trykningen av de andre smaating De har til jeg faar noget mere istand?
Har De ladet noget av ovenstaaende gaa i trykken saa gjør intet ved det, det ber jeg Dem om, saa

2)
er jeg nemlig ogsaa lovlig undskyldt!
Deres hengivne
Alf Larsen
Adr.: Hudø, pr Tjømø

Tak for den nye "Klingen", nu er den jo pragtfuld, jeg glæder mig til fortsat medarbeiderskab!

Fakta

PDF
Brev

Det udaterede brev er antagelig lidt tidligere end det ligeledes udaterede brev, afsendt fra Hudø, der sandsynligvis er fra november 1918 (1918-11-xx Alf Larsen til Uttenreitter, udateret # 3 ), eftersom Larsen i sidstnævnte takker for de returnerede digte. At det er fra slutningen af 1918 fremgår af henvisningen til den af Frris-Møller redigerede nytårsbog, der udkom det år.

Der henvises til Kai Friis-Møller (red.): Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919, V. Pios Boghandel, Kbh. 1918. Der var ingen bidrag af Alf Larsen med.

Hudø
Kerteminde
Kai Friis Møller

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.