Menu

Klingen

1919-08-12

Afsender

Karl Bjarnhof

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Karl Bjarnhof har kontaktet Stenersen, som skal hjælpe, men meddeler, at det kniber at få noget skrevet færdigt i noder til det kommende nummer.

Transskription

Hr. Axel Salto!
Jeg har omgaaende skrevet til Stenersen, som jo skal være behjælpelig ved Litograferingen, og har bedt ham tale med Dem. Har han ikke været hos Dem, maa han snart komme. - Jeg kan ikke faa min nye Komposition skrevet i Sorte Noder, før sidst i denne Maaned og vilde derfor gerne vente til næste Nr. med Bidrag. Men hvis De har regnet med mig, maa De jo tage "Zodiaken". Nu ser jeg den nødigt udgivet, men vil heller ikke bringe Dem i Forlegenhed.
Ærbødigst
Carl Bjarnhof.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Bjarnhof kom ikke til at bidrage til Klingen, men Olaf Stenersen havde tegnet et litografi til maj-nummeret 1919.

Struer

Brevkort, poststemplet i Struer 12.8.1919

Frederiksberg

Hr Axel Salto
Glæselsvej 1.
København
F.

Olaf Stenersen

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.