Menu

Klingen

1917-12-14

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opsummerer af planerne for januarhæftet 1918 og efterlyser af anmeldelsesstof el. lign. til omslaget.

Transskription

Kære Poul. Det er en meget god Idé med Picasso billedet. I Stedet for mit Træsnit har jeg tænkt at sætte et Litografi jeg nylig har lavet der maa ligesom lidt Krydderi til. Bladet skal jo ikke alene være upaaklageligt.
Jeg har ligeledes tænkt at stryge de to Hartmanngengivelser og nøjes med Raderingen til Goldschmidts Art. I Stedet sætter jeg saa et smukt Kirkebillede af Bremer og maaske en Tegning af Kaare Klint. Det er meget godt at du allerede nu begynder at tænke paa det 3 dobbelte Hefte.
Vi skal jo forresten ogsaa have noget Stof til Omslaget denne Gang. Har du noget (Anmeldelser el.l.). Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Poststemplet 14.12.1917 i København

Skrevet på et postkort udgivet af Der Sturm med motivet: Marc Chagall: Halb vier Uhr.
Teksten om Oluf Hartmann blev ikke skrevet af Ernst Goldschmidt, men af Leo Swane.

Frederiksberg

Skrevet på Der Sturm-postkort

Kerteminde

Cand. jur. P. Uttenreitter
Kærbyhus
Kjerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.