Menu

Klingen

1919-01-30

Afsender

Georg Pauli

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Georg Pauli takker for tilsendelse af Klingen og har selv sørget for, at Flamman bliver sendt til Salto. Både økonomi og manglen på moderne medarbejdere gør det umuligt at udgive et månedligt tidsskrift i Sverige. Pauli mener, at Hoppe har talt med Salto om at gøre Klingen til et skandinavisk blad.

Transskription

Herr Axel Salto!
Mycken tack för de intressanta häfterna av Klingen & för löften om fortsättning. - Jag har låtit sända såväl 1917 som Flamman 1918 til Er.
Det er omöjligt i Sverige at utgiva en månadsskrift. Första årgången kostade mig personligen co. 5000 kr. förlust. Men det är ej pengarne som avgöra, det är bristen på uppoffrande och moderna medarbetare.- Vi har visserligen expressionism, men det är ju nu icke modernistisk konst, da man redan hunnit till post-kubismen. - Med forfattarne likaledes. - . Jag är for gammal. (63 år!). - . Här har varit ett förslag uppe att föreslå Er at göra Klin-

gen skandinavisk, då redaktionen av vart tredje häfte kunde ske i Stockholm. Jag tror Dr. Hoppe har talat med Er därom. -
Vad säger Ni själv därom!

Högaktningsfullt
Georg Pauli
Saltsjö-Storängen
Sverige. 30.1.19.

Fakta

PDF
Brev

Svensk

I brev til Uttenreitter 15.1.1919 havde Ragnar Hoppe berørt emnet om Klingen som skandinavisk tidsskrift.

Frederiksberg
Ragnar Hoppe

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.