Menu

Klingen

1919-01-02

Afsender

Karl Isakson

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Karl Isakson takker for løfte om Klingens 3. hæfte, men gør opmærksom på, at han endnu ikke har fået det og telefonisk har kontaktet Hasselbalchs Forlag, da han ikke kan være tjent med situationen.

Transskription

Torsdag 2 Jan. 1919
Kære Salto!
I det jag tackar för Löftet (i Telefon) om att snarast se till att jag fick 3dje häftet vill jag upplysa om at jag ännu icke fått det. Jag vet inte om Ni kaske glömt löftet? Hasselbalch blef af en tjenstemand på Vesterbro posthus 4dje juledag uppringd pr telefon och lofvade då att reklamera Klingen.
Jag kan ju inte vara belåten med dette behandlingssätt, som är mer end nonchalant. Om det nu hade varit Dickens samlade verk?
Er Karl Isakson
[lodret i venstre margin:]
På posthuset fick jag det besked att det är afsändaren som skall reklamera.
[på hovedet øverst:]
Om jag icke hade betalt häftet förut hade det nog kommit icke sannt!
Det viktigaste vore väl att [ulæseligt]

Fakta

PDF
Brev

Steen Hasselbalchs Forlag, Købmagergade 26 stod for ekspeditionen af Klingens 2. årgang.

København

Brevkort
Poststempel København 2.1.1919

Frederiksberg

Herr Redaktør
Axel Salto
Edv. Glæselsvej 1
F

Charles Dickens

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.