Menu

Klingen

1919-01-11

Afsender

Axel Salto

Modtager

Albert Naur

Dokumentindhold

Aksel Salto har mødt Viggo Cavling, der fortalte om Politikens planlagte aften for unge kunstnere, hvor der bliver oplæsning af digte, musik og foredrag om moderne kunst. Salto spørger, om Albert Naur har lyst til at holde det indledende lysbilledforedrag

Transskription

11/1 1919
Edv. Glæselsvej 1
F

Kære Naur
Jeg talte forleden med Viggo Cavling ved Politiken, som sagde at Bladet paatænkte at arrangere en Aften for de unge Kunstnere Tirsdag den 4 Feb. Ved den Lejlighed skulde der først holdes et Foredrag om mod. Kunst (ganske kort) med Forevisning af nogle Lysbilleder, dernæst skulde nogle unge Digtere læse op, der skulde synges, og spilles Klaver (Debussy). Hertil skulde man kunne løse Billet som til Politikens øvrige Foredragsaftner. Men en Række unge Kunstnere vilde blive særskilt indbudt (c. 50 med Damer) som skulde blive bagefter [og] spise noget Aftensmad og ev. Danse.
Nu spurgte Cavling mig hvem jeg kunde tænke mig skulde kunde holde et saadant indledende lille Foredrag om Udviklingen i den moderne Kunst og vise Lysbillederne frem. Foredragsholderen maatte naturligvis selv vælge hvilke Billeder han vilde have. Jeg kom saa til at tænke paa at De jo tidligere med Held havde prøvet Dem som Taler.
Jeg lovede at ville spørge Dem om De have Lyst til at sige disse indledende Ord.
Altsaa: har De Lyst hertil ?
det skal være Tirsdag den 4 Feb. saa der er jo nogen Tid til Forberedelse. Jeg har en Del Fotografier liggende herhjemme som De maaske kunde bruge nogle af.

Venlig Hilsen Deres Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det omtalte arrangement er Politikens såkaldte Ekspressionist-aften 4.2.1919 med Emil Bønnelyckes affyring af pistolskud efter oplæsning af digtet ”Rosa Luxemburg” som det effektfulde højdepunkt.
Det blev Carl V. Petersen, der holdt det indledende lysbilledforedrag. Arrangementet er omtalt i flere breve, bl.a. brevet fra Giersing til Salto 10.1.1919.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

København
Viggo Cavling

Det Kongelige Bibliotek. Albert Naur. Efterladte papirer, Acc. 2001/90 kps. 4.