Menu

Klingen

1919-01-12

Afsender

Albert Naur

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Albert Naur takker for en henvendelse fra Salto, men må afslå på grund af travlhed og manglende tiltro til egne evner på området.

Transskription

Søndag den 12-1-1919
Strandgade 27_c_

Kære Salto! Tak for Deres Henvendelse men det tør jeg ikke paatage mig, fordi jeg har saa vældig travlt og ogsaa fordi jeg ikke tiltror mig rigtig Evne dertil
Venlig Hilsen til Kamma
Deres hengivne Albert Naur

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Afslaget drejer sig om et foredrag ved Politikens ”Ekspressionistaften” 4.2.1919, som Giersing også havde afslået, i et brev til Salto 10.1. Salto opfordrede Naur til at påtage sig opgaven i et brev 11.1. Det endte med, at Carl V. Petersen holdt foredraget.

København
Frederiksberg
Kamma Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.