Menu

Klingen

1917-09-22

Afsender

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Sophus Claussen siger ja til, at hans digt bliver trykt i Klingens novemberhæfte. Det er hans opfattelse, at kunsten er det eneste, der p.t. kan skabe fornyelse.

Transskription

Kbhv. 22.9.17

Hr. Cand. jur. Uttenreitter.
Dette var vistnok letsindigt af mig. I mine Aar burde man alliere sig med sine jævnaldrende.
Nu har De imidlertid fundet mig i en Stund, hvor jeg synes, at noget nyt maa foretages - thi hverken Universitetsdannelse, Politik eller Fodbold synes for Tiden at eje den store Fornyelse. Der er Kunsten - ene og alene - som kan udrette noget. Unge Talenter, som trænger til at røre sig, har altid Ret -

Nu vel, hvis "Klingen" til November endnu sidder fast paa Skaftet, og hvis Digtet kan glæde nogen Sag, saa vær saa god, tag det til andet Nummer.

Venlig Hilsen
Deres
Sophus Claussen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det er digtet Den lykkelige Maler, der er tale om.

København

Sophus Claussens brevpapir og kuvert
[påskrift bag på kuverten:]
Smallegade 2 AIV
Kbh. F.

Kerteminde

Hr. Cand. jur. Uttenreitter
Kærbyhus
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 5225 kvart