Menu

Klingen

1923-01-27

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz takker Uttenreitter for nytårshilsen og mappe, og han takker Klingen for at have åbnet hans øjne for den nye kunst. Han udtrykker medfølelse med Uttenreitter på grund af dennes forliste ægteskab og giver anvisninger på, hvad der kendetegner en god hustru.

Transskription

27/1 1923

Kære Poul Uttenreitter!
Tak for Nytaarshilsenen - og den dejlige røde Mappe idag. Mit Hjerte er helt og holdent hos den unge Kunst. Og det kan jeg takke Klingen for, den har aabnet mine Øjne. Hvor der er Lejlighed kæmper jeg for den. Jeg synes om alle Træsnittene.

Saltos er det mest dekorative - Gauguins det mindst letfattelige (er der ikke sket en lille Fejl i Trykningen ? Hovedet?) men det er saa fint - det gør et særegent Indtryk. Naur synes jeg mindst om, skønt jeg ellers holder meget af ham.
Det gør mig ondt, at Deres Ægteskab gik itu. Det er forfærdelig svært at finde en god Hustru. De skal have megen Følelse, det er det vigtigste. Dernæst kommer Sundheden. En sund følelsesfuld Kvinde er smuk og klog. Følelse er fordøjet Forstand. At de er skønne, vil sige, at vi elsker dem.
Nu mange Tak og mange Hilsener fra Olga og Deres
Johannes Buchholtz

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den gave, Buchholtz har modtaget, må være Klingens grafiske Forenings mappe nr. 3, som rummede træsnit af Jean Gauguin, Helge Jensen, Albert Naur og Axel Salto.
Uttenreitters ægteskab med Bodil Bech var blevet opløst i 1921.

Struer

Brevpapir:
Johannes Buchholtz + Struer + Danmark

København

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.