Menu

Klingen

1917-12-15

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto fremsætter synspunkter på Johannes Larsens egnethed i Klingens spalter og om det ønskelige i at bringe træsnit i tidsskriftet.

Transskription

Kære Poul. Ogsaa jeg er af den formening at Johannes L. ikke netop er af de Navne Kl. bør fremføre men alligevel synes jeg at et Træsnit kunde se smukt ud i Bladet maaske over Thøger L's Digt paa samme Maade som Rodins Tegning over "Bølgerne" Det er jo afgjort morsomt med et Træsnit vi kan trykke som med Cliché direkte paa Siden. Se selv at komme til at vælge ud hvad der passer bedst i Bladet Der er jo i Virkeligheden saa faa der kan lave noget godt i grafisk Kunst herhjemme. Hvis du kan faa et Træsnit maa du jo sende Klodsen herover ikke et Aftryk. Se endelig at faa et Træsnit det har vi ikke haft endnu.
Med venlig hilsen Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Poststemplet 15.12.1917 i København

Skrevet på et postkort udgivet af Der Sturm med motivet: Wassily Kandinsky: Bild, 1914

Frederiksberg

Skrevet på Der Sturm-postkort

Kerteminde

Cand. jur. P. Uttenreitter
Kærbyhus
Kjerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.