Menu

Klingen

1919-01-16

Afsender

Rudolph Thygesen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Rudolf Thygesen takker for brev og nytårshilsen, bekræfter sit løfte om at bidrage til Klingen og tilbyder at sende et par træsnit og en reproduktion efter et maleri, selvom han har mange vanskeligheder. Endvidere skal han forsøge at skaffe norske abonnenter.

Transskription

Villa Mesnil
Stabæk
16-1-19.

Herr Axel Salto
Jeg har modtat Deres brev av 2-1 1919 - og takker for Deres Nytaars hilsen, og ønsker Dem et rigtig godt aar igjen - Mit løfte om at medarbeide i "Klingen" skal jeg holde; men flere ting har gjort, at jeg endnu ikke har kunnet sende noget arbeide - Min fotograf har narret mig, den tid det var lyst nok at fotografere mine bilder, jeg hadde nemlig tænkt at sende et lidet udvalg av fotografier, som De kunde vælge imellem.
Træsnittene som den gang jeg lofte Dem at sende noget til Deres Blad var for store, nu har jeg et færdig

der er 24 x 28 cm. hvis det passer skal jeg sende det, og skal, om De ønsker, sende Dem et tryk av det ligeledes et fotografi av min første "farvesymfoni" malt 1914. Om en 8 dage skal jeg sende et træsnit 21 x 20 cm. Jeg haaber den blir bra - Det har i det hele tat været vanskeligt med forskjellige ting heroppe, bare den træsorten jeg bruger har jeg maattet vente paa en god stund.
Nu haaber jeg dog, at jeg skal faa anledning til at holde mit løfte. Lysten mangler ikke, da "Klingen" interesserer mig meget. Jeg skal ogsaa forsøke at faa abonenter til "Klingen" heroppe, om end den for vort folk heroppe i det store kanske vil virke noget radikal. -
Mange hilsner
ærbødigst
Rudolf Thygesen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Norsk

Der dukkede et træsnit af Thygesen op i II. årgang nr. 5, som formentlig er et af de omtalte.

Stabæk pr. Kristiania
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.