Menu

Klingen

1917-11-09

Afsender

Aage Marcus

Dokumentindhold

På grund af travlhed med to bogudgivelser må Aage Marcus dementere, at der skulle være en artikel til Klingen undervejs.

Transskription

9:11:17.
Ny Toldbodg. 53. K.

Hr. Poul Uttenreitter!
Jeg takker meget for Deres venlige Linier, men desværre beror det paa en Misforstaaelse, naar Hr. Millech har ment, at jeg var i Gang med en Artikel til Klingen. Jeg har stadigvæk saa travlt med to Bøger, jeg udsender i den allernærmeste Fremtid, at jeg foreløbig ikke har Lejlighed til at beskæftige mig med andet. -
- Tør jeg bede Dem hilse Gelsted fra mig?

Deres ærbødige
Aage Marcus.

Fakta

PDF
Brev

Omtalte Millech er Knud Millech, der selv bidrog til Klingen.

Frederiksberg
Kerteminde
Otto Gelsted
Knud Millech

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.