Menu

Klingen

1918-05-18

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for et træsnit og for et digt af Thøger Larsen, men beklager, at det er så småt med læsestof til det kommende sommer-nummer, at det nok bliver nødvendigt at bringe en artikel af Herwarth Walden. Endvidere om modtagelse af en vignet af en dreng, der er elev af Storm P.

Transskription

18/5 1918

Kære Poul
Tak for Træsnittet og for Thøger Larsens Digt med Vignet. Jeg har endnu ikke hørt et Ord fra Wanscher eller Leo. Danneskjold og Giersing har intet Læsestof saa jeg bliver nok nødt til at tage Waldens Artikel om Expressionisme med; den kan fylde 4 Sider. Jeg haaber at faa noget Prosa fra Gelsted og Alf Larsen. Har du ikke selv noget skrevet? Det var rart om vi kunde give et godt 3dobbelt Nr. da det ikke vilde være saa godt at udsende et Nr. i August allerede.
Gør nu i hvert Fald alt hvad du kan for at faa Stof. Jeg kan jo godt endnu faa noget fra W. og Leo da Fristen (den 20de) endnu ikke er udløbet.
Vignetten over Buchholtz er tegnet af en 15ten aarig Elev af Storm Petersen. Jeg satte den i nærmest for Storms Skyld.

Med venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det nævnte træsnit er formentlig det af Johannes Larsen, som bliver bragt i Juni-julihæftet. Der kom til gengæld hverken en artikel af Herwarth Walden eller et digt af Buchholtz, men der blev bragt en barnetegning, antagelig af den nævnte elev af Storm P.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.